Pravidla závodů

Aneb co je dobré si přečíst, než vyběhneš...

 • Závod se koná v CHKO Jizerské hory  – prosíme Vás o ohleduplnost ke krásné přírodě okolo trati. Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačenou trasu a ničit přírodu či rušit zvěř.
 • Závod se koná za každého počasí.
 • K odhazování odpadu využijte oblasti u občerstvovacích stanic nebo prostor u cíle.
 • Startovné se v případě neúčasti nevrací (je možné změnit jméno do 15.9.).
 • Každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat tato pravidla závodu.
 • Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze se souhlasem zákonného zástupce
 • Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti se závodem.
 • Veškerá dokumentace pořízená v průběhu závodu (fotografie, videa aj.) může být pořadatelem použita k propagaci bez nároku na honorář.  
 • Emailová adresa uvedená v přihlášce může být použita pro zasílání informačních zpráv o novinkách závodu a dalších akcích pořádaných pořadatelem.
 • Časový limit je 3 hodiny u hlavního závodu (18 km) a 2 hodiny u doprovodného závodu (10 km).
 • Závodíme v duchu fair play. Při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v pravidlech závodu