Po stopách JRR (7): Přírodní rezervace Malá Strana

PR Malá Strana se nachází přibližně uprostřed Horního Maxova. Jedná se o rašelinné louky, které jsou nejzachovalejší a nejrozsáhlejší mokřadní a oligotrofní rašelinná luka v Jizerských horách. Přírodní rezervací protéká Rovný potok, kterému zdejší říkají také Rábenka (tento název je uveden např. i na mapy.cz). Jméno Rovný potok má jako jeden z mála místních místopisných názvů český původ, poprvé se název vyskytuje již v roce 1591. V období, kdy se rozvíjela sklářská výroba, bylo údolí potoka zastavěné a vznikla zde celá řada mačkáren knoflíků a brusíren skla. Ve spodní části rezervace byla vybudovaná vodní nádrž, která svého času sloužila k regulaci vody kvůli  sklářským výrobnám (k překlenutí doby s nedostatečným průtokem). Dnes je vodní nádrž zarostlá a do určité míry splývá s okolní krajinou.

PR Malá Strana. Zdroj: wikimmedia.org.

Celá lokalita je charakteristická obrovským druhovým bohatstvím, bylo zde nalezeno kolem 280 druhů vyšších rostlin, přičemž několik z nich řadíme mezi vzácné či ohrožené. Například zde roste jako na jediném místě v celých Jizerských horách všivec bahenní. K rozšířeným druhům patří tuzemské orchideje prstnatec májový a prstnatec Fuchsův, vzácná je zase pětiprstka žežulník nebo vemeník zelenavý. Z hlediska fauny není lokalita tak pestrá, ale i tak můžeme narazit na zajímavé a významné druhy. V bývalé nádrži a celé rezervaci žijí a rozmnožují se obojživelníci jako čolek horský, skokan hnědý nebo ropucha obecná. V rezervaci sídlí ptáci bekasina otavní, bramborníček hnědý či linduška luční. Jako přírodní rezervace byla lokalita vyhlášena roku 1994.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.