Po stopách JRR (5): Josefův důl

Josefův Důl leží v srdci Jizerských hor v údolí řeky Kamenice. Obec má čtyři části, které byly dříve samostatnými osadami, jsou jimi Josefův Důl, Dolní Maxov, Antonínov a Karlov. Historie těchto míst sahá do 2. poloviny 17. stol., kdy to zde začal osidlovat německým obyvatelstvem hrabě Maxmilián Des Foures Walderode. Původně pastevecká, brusičská a sklářská obec Dolní Maxov byla založena roku 1670 a pojmenovaná byla právě po majiteli panství. Osada Karlov vznikla roku 1700, přičemž název získala podle jména syna majitele panství Karla Josefa Desfourse. Podle syna byla pojmenovaná i obec Josefův Důl, která byla založena roku 1701. Antonínov byl založen roku 1697, ale určitou dobu byl součástí obce Albrechtice. Samostatné obce Dolní Maxov a Antonínov se k Josefovu Dolu připojily v roce 1899, Karlov byl připojen až roku 1960.

Vodopád Jedlové (zdroj: www.liberecky-kraj.cz).

V minulosti byla oblast významným sklářským centrem, z výrazných osobností uveďme např. Karla Josefa Zenklera, který zde zavedl novou sklářskou technologii a přidal výrobu perel a knoflíků. Obec se v 19. století dobře rozvíjela, byla postavená škola a velmi důležitá byla železniční trať vedoucí ze Smržovky do Josefova Dolu, tzv. Josefínka. Za druhé světové války byl Josefův Důl připojen k Německé říši.

V současné době se obec orientuje především na turistický ruch, slouží jako základna pro lyžaře, turisty i cyklisty. Přímo obcí prochází naučná stezka sudetoněmeckého spisovatele a básníka Gustava Leutelta z roku 2013. Na pěti informačních cedulích naučné stezky se seznámíme s jeho životem a určitými zajímavostmi z obce a jejího blízkého okolí. V budově bývalé školy a dnešní knihovny se také nachází Muzeum místní historie. Zde se dozvíme zajímavosti jak z historie obce, tak něco o tradiční výrobě jako je sklářství, textilní průmysl a zpracování dřeva, či o významných osobnostech regionu. Z obce Antonínov vede krátká naučná stezka přírodní rezervací Jedlový Důl až k vodopádu Jedlová. Na devíti zastaveních se kromě zajímavostí o skalních útvarech a vodopádu dozvíme také něco o zbytcích původních přirozených jedlobukových porostů, a také o vzácných druzích rostlin a živočichů vyskytujících se v této oblasti. Dalšími turistickými zajímavostmi v okolí obce je jistě vodní nádrž Josefův Důl, kamenná vyhlídka Čertovy kameny, Protržená přehrada, památník sklářství na Kristiánově nebo přímo v obci kostel Proměnění Páně či kaple Navštívení Panny Marie v Karlově se zázračnou studánkou v blízkosti. Ke studánce se váže pověst, podle které nedaleko na poli vyoral sedlák svatý obrázek a pověsil ho na starou jedli u studánky. Za čas mu onemocněla manželka a on jí poradil, aby se vykoupala v prameni. Žena ho poslechla a poté se zázračně uzdravila. Místo začali vyhledávat nemocní lidé, a v jistou dobu zde byly dokonce primitivní vanové lázně, při procesích o mariánských svátcích sem přicházelo i několik tisíc lidí.

Kostel v Josefově Dole (zdroj: https://e-penziony.cz/ubytovani-josefuv-dul/penzion-maja).

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.